+31 045 631 7000 - doorkiesnummer 2

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen

  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website

  • de content: alle in de website aanwezige inhoud


  • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer

  • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde

  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen

  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht

onze partners